Referencie Tlačiť
Spoločnosť Cenvis, s.r.o. sa podieľala na realizácii projektov:

Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (01/2014 - 04/2015)

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (10/2014 - 11/2015)

Pravdepodobné environmentálne záťaže - prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (04/2015 - 11/2015)

Vypracovanie programov opatrení v rámci prípravy plánov manažmentu oblastí povodí v súlade s požiadavkami vodného zákona a Rámcovej smernice o vode pre prevádzky ZSSK CARGO, a.s., I. etapa (2007 - 2008)
 
Vypracovanie programov opatrení v rámci prípravy plánov manažmentu oblastí povodí v súlade s požiadavkami vodného zákona a Rámcovej smernice o vode pre prevádzky ZSSK CARGO, a.s., III. etapa (2008 - 2009)
 
Vypracovanie programov opatrení v rámci prípravy plánov manažmentu oblastí povodí v súlade s požiadavkami vodného zákona a Rámcovej smernice o vode pre prevádzky ZSSK CARGO, a.s., III. etapa (2009 - 2014)
 
Vypracovanie programov opatrení v rámci prípravy plánov manažmentu oblastí povodí v súlade s požiadavkami vodného zákona a Rámcovej smernice o vode pre prevádzky ZSSK CARGO, a.s., IV. etapa (2015 - 2016)
 

Máme bohaté skúsenosti s vypracovaním Národných expertíz pre viaceré projekty Európskej komisie zamerané na implementáciu smerníc Európskeho spoločenstva do národnej legislatívy pre rôzne oblasti životného prostredia, dodržiavania ľudských práv a slobôd a iných. (zoznam národných expertíz)