Centrum environmentálnych služieb, s.r.o.
Kutlíkova 17
852 50 Bratislava
Tel.: +421 2 6828 6451
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Zoznam národných expertíz PDF Tlačiť E-mail
  • Národná expertíza pre štúdiu “Conformity studies of Member States’ national implementation measures transposing Community instruments in the area of citizenship of the Union”, JLS/2007/C4/004-30-CE-0159638/00-31, Európska komisia (GR spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť), ktorú na základe zmluvy s Európskou komisiou vykonáva právnická firma Milieu Ltd Belgická pobočka (2008)

  • Národná expertíza pre štúdiu “Inventory of EU Member States’ Measures on Access to Justice in Environmental Matters” (Milieu Projekt No: 1187.06) Európska komisia (GR životné prostredie), ktorú na základe zmluvy s Európskou komisiou vykonáva právnická firma Milieu Ltd. Belgická pobočka (2007)

  • Národná expertíza pre štúdiu “Conformity Study of measures of Member States to transpose Directives in the sector of environment,” No.07010401/2006/444981/ETU/A2, Európska komisia (GR životné prostredie), ktorú na základe zmluvy s Európskou komisiou vykonáva právnická firma Milieu Ltd. Belgická pobočka (2006-2007)

  • Národná expertíza pre štúdiu “Evaluation of the implementation by Member States of certain provisions of the Directive 76/769/ECC” No E3/ENTR/03/014-CC-LOT 3, ktorú na základe zmluvy s Európskou komisiou vykonáva právnická firma Milieu Ltd. Belgická pobočka (2006-2007)

  • Národná expertíza pre štúdiu “Study on the implementation of the Directive 98/44/EC on the legal protection of biotechnological inventions by the 10 new Member States”, ktorú na základe zmluvy s Európskou komisiou vykonáva právnická firma Milieu Ltd. Belgická pobočka (Milieu Projekt No: 1172.06) Európska komisia (GR Podnikanie a priemysel) 2006-2007

  • Národná expertíza pre štúdiu “Evaluation of the transposition and implementation by Member States of Directive 1999/45” (No 30-CE-0033550/00-13, ktorú na základe zmluvy s Európskou komisiou vykonáva právnická firma Milieu Ltd. Belgická pobočka (Milieu projekt No. 1141.05) Európska komisia (GR Podnikanie a priemysel) 2005-2006

  • Národná expertíza pre štúdiu o iných ako trestných opatreniach v prípadoch, keď nebolo právo životného prostredia spoločenstva dodržané v niektorých kandidátskych krajinách (“Study on Measures other than criminal ones in cases where environmental Community law has not been respected in a few candidate countries”) a rozsah, v akom sú tieto opatrenia používané. Štúdia má za cieľ podporiť nedávnu snahu Európskej komisie navrhnúť ďalšiu legislative na úrovni EÚ ohľadne ochrany životného prostredia prostredníctvom trestného práva s tým, že sa berie do úvahy esistujúca prax v súčasných členských štátoch a nedávnych pristupujúcich štátoch. (December 2003 – September 2004)

  • Národná expertíza pre štúdiu trestných sankcií pre vládnu jednotku pri DG životné prostredie na účel identifikácie vymáhania práva v oblasti porušovania životného prostredia v piatich kandidátskych krajinách (“Criminal penalties study for the Governance Unit of DG Environment to identify enforcement responses to environmental violations in five candidate countries”) a rozsah, v akom sa tieto trestné sankcie používajú. Štúdia má za cieľ podporiť nedávnu snahu Európskej komisie navrhnúť ďalšiu legislatíve na úrovni EÚ ohľadne ochrany životného prostredia prostredníctvom trestného práva s tým, že sa berie do úvahy existujúca prax v súčasných členských štátoch a nedávnych pristupujúcich štátoch. (December 2002 – Október 2003)