Recertifikácia zavedených manažérskych systémov 2018 | Tlačiť |

Spoločnosť Centrum environmentálnych služieb, s.r.o. dňa 14.9.2018 úspešne absolvovala recertifikačný audit Systému manažérstva kvality (QMS) a Systému environmentálneho manažérstva (EMS) pre odborné poradensko - konzultačné a legislatívne služby v oblasti tvorby a uplatňovania práva životného prostredia, tvorby a rozvoja projektov zameraných na ochranu životného prostredia, geologické práce a odstraňovanie environmentálnych záťaží podľa noriem STN EN ISO 9001:2008 a STN EN ISO 14001:2004.

Oba audity vykonala certifikačná spoločnosť ASTRAIA® Certification, s.r.o. a vystavila oba certifikáty na obdobie 2018 – 2019.

Aktuálne vyobrazenie vydaných certifikátov: