Ukončenie prác na prieskumoch životného prostredia | Tlačiť |
V decembri 2015 boli na Ministerstve životného prostredia SR úspešne obhájené záverečné správy z prieskumov environmentálnych záťaží, ktoré boli realizované v rámci projektu "Pravdepodobné environmentálne záťaže - prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky".