Ukončenie prác na sanáciách životného prostredia | Tlačiť |
V novembri 2015 boli na Ministerstve životného prostredia SR úspešne obhájené záverečné správy zo sanácií environmentálnych záťaží, ktoré boli realizované v rámci projektu "Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky".