CENVIS má nové sídlo | Print |
There are no translations available.

Spoločnosť Centrum environmentálnych služieb s.r.o. po šiestich rokoch zmenila svoje sídlo. Nová adresa sídla, ktorá je zároveň aj novou korešpondenčnou adresou, je:

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava.

Z rovnakého dôvodu došlo aj k zmene pevných telefónnych liniek:

tel: 02 / 6828 6451

fax: 02 / 6828 6452

Ostatné kontaktné údaje, e-mailové adresy a čísla mobilných liniek zostali bezo zmien.