Centrum environmentálnych služieb, s.r.o.
Kutlíkova 17
852 50 Bratislava
Tel.: +421 2 6828 6451
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Recertifikácia zavedených manažérskych systémov 2016 | Print |
There are no translations available.

Spoločnosť Centrum environmentálnych služieb, s.r.o. dňa 29.2.2016 úspešne absolvovala recertifikačný audit Systému manažérstva kvality (QMS) a Systému environmentálneho manažérstva (EMS) pre odborné poradensko - konzultačné a legislatívne služby v oblasti tvorby a uplatňovania práva životného prostredia, tvorby a rozvoja projektov zameraných na ochranu životného prostredia, geologické práce a odstraňovanie environmentálnych záťaží podľa noriem STN EN ISO 9001:2008 a STN EN ISO 14001:2004.

Oba audity vykonala certifikačná spoločnosť ASTRAIA® Certification, s.r.o. a vystavila oba certifikáty na dva roky 2016 – 2018.

Aktuálne vyobrazenie vydaných certifikátov: