Centrum environmentálnych služieb, s.r.o.
Kutlíkova 17
852 50 Bratislava
Tel.: +421 2 6828 6451
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
CENVIS zabezpečuje likvidáciu vyradených liekov | Print |
There are no translations available.

Spoločnosť CENVIS s.r.o. začala v tomto roku (2012) ďalšiu novú komerčnú aktivitu - službu nakladania s odpadmi z liekov. Uvedená služba zahŕňa všetky druhy tohto odpadu v kategóriách 18 01 08, 18 01 09, 20 01 31 a 20 01 32 a to vrátane osobitnej kategórie vyradených liekov s obsahom omamných látok, psychotropných látok prípadne drogových prekurzorov.

 Príprava na uvedenú činnosť trvala približne jeden rok a to predovšetkým z dôvodu získania potrebných povolení nielen na úseku životného prostredia, no najmä na úseku zdravotníctva (povolenie na nakladanie s omamnými látkami a psychotropnými látkami, povolenie na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi). V prípade záujmu o uvedenú službu nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom e-mailu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Platné Všeobecné zmluvné podmienky pre uvedenú službu nájdete tu.

Kliknutím na príslušnú oblasť si tiež môžete overiť aktuálnosť našich povolení: odpady, omamné látky a psychotropné látky, drogové prekurzory